Zdravje

Starši velikokrat sprašujejo, katera so tista zdravstvena stanja, ki otroku preprečijo vsakodnevno vključevanje in bivanje v vrtcu. Pogosto se dogaja, da obolevajo isti otroci. V vrtec sodi samo zdrav otrok, starši pa so odgovorni za zdravje svojega otroka.  Zdravljenje otroka poteka doma, v domačem okolju.  Bolan otrok potrebuje mir, počitek in bližino tistih, ki ga imajo radi – staršev. Otroci po preboleli bolezni (rekonvalescenti) so bolj dovzetni za ponovno okužbo, če pa se otrok zdravi v vrtcu, je verjetnost, da bo ponovno obolel še toliko večja, ob tem pa ne smemo pozabiti dejstva, da bolan otrok v skupini okužuje vse svoje sovrstnike.

Starši svojega otroka sami najbolje poznate, zato največkrat pri svojem otroku prvi opažate bolezenske znake, ki vas opozarjajo, da se z vašim otrokom nekaj dogaja. Kadar opazite pri otroku spremembo, je pomembno, da ste nanjo pozorni in nanjo ustrezno reagirate.

Katera so zdravstvena stanja, ki ne dovoljujejo vzgojnemu osebju, da zjutraj sprejmejo otroka v vrtec?

  • Povišana telesna temperatura (telesna temperatura višja od 37°C), težko dihanje, neznačilna utrujenost;
  • otrok, ki je v zadnjih 24 urah trikrat bruhal;
  • otrok, ki ima drisko in je tekoče odvajal blato več kot 2x ali 3x na dan;
  • otrok, ki ima v ustih razjede;
  • otrok, ki ima na novo nastale izpuščaje (z ali brez vročine). Otrok z nevrodermititisom lahko obiskuje vrtec;
  • otrok, ki ima gnojni izcedek iz oči;
  • otrok, ki močno kašlja;
  • otrok, ki ima uši. Ušivost ni indikacija za zadržanost od dela za nego otroka. Postopek odstranjevanja uši se da uspešno opraviti v enem popoldnevu. Pri samem postopku bodite natančni in dosledni, pri tem pa ne pozabite odstraniti tudi vseh gnid;
  • otrok, ki ima garje.

Ob prebolevanju katere koli okužbe otrok potrebuje počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejše in boljše zdravljenje in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Preprečimo tudi širjenje bolezni na druge otroke, s tem omogočimo dobro počutje vseh otrok v skupini in dosežemo zadovoljstvo staršev in otrok.

Starši boste veliko pripomogli k boljšemu zdravju otrok s tem, da boste otroke učili higienskih navad, posebno umivanja rok, zadovoljili otrokovo potreb po spanju in otroku omogočili dovolj bivanja na svežem zraku.

 

Tatjana Lempl, organizatorka ZHR