Spremembe podatkov

Spremembe podatkov, ki nastanejo med šolskim letom (npr. naslov, sprememba priimka) nam starši sporočite v 8 dneh od nastanka spremembe. Spremembe sporočite tako, da nam na upravo Vrtca Velenje posredujete ustrezen dokument, ki izkazuje novo stanje.

Možni načini posredovanja dokumentov in dokazil

Starši nam lahko dokumente in dokazila posredujete: