Jedilnik

Prehrana

Prehrana v vrtcu je uravnotežena. Je kalorično in biološko polnovredna, vsebuje optimalna razmerja vseh sestavin in skupin živil. Je primerne konsistence, kar omogoča optimalni razvoj zob in ustne votline. Obroki so enakomerno razporejeni v času bivanja otrok v vrtcu. Za žejo otroci pijejo nesladkan čaj ali neoporečno vodo.Omogočamo tudi pripravo dietne prehrane, vendar le na osnovi izdanega zdravniškega potrdila otrokovega izbranega pediatra. Dieto lahko ukine samo otrokov pediater, v tem primeru morajo starši prinesti v vrtec ustrezno zdravniško potrdilo. Hrano pripravljamo iz svežih živil. Pri tem upoštevamo smernice dobre higienske prakse – HACCP, ki so nam v pomoč pri izvajanju notranjega nadzora. Jedilniki so pestri in sezonsko obarvani – pomlad, poletje, jesen, zima. Strokovne delavke se trudijo ponuditi hrano na način, ki otroke spodbuja k uživanju raznolikih živil.
 
 
Jedilniki so na voljo na oglasnih deskah
 
V Vrtcu Velenje so jedilniki sezonsko obarvani, tako v vsakem letnem obdobju ponujamo štiri raznovrstne jedilnike, ki se zaporedoma ponavljajo. Za otroke, ki imajo predpisano dieto, so jedilniki ustrezno prilagojeni (Dietni Jedilnik).

V primeru odsotnosti večjega števila kuhinjskega osebja, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika, vsekakor ne na račun kvalitete.

 

JEDILNIK navadni

JEDILNIK prvo starostno obdobje

JEDILNIK dieta