Vrtiljak

Razgibana zgradba stoji ob reki Paki na cesti talcev 20. Obdana je z velikim  igriščem, ki nudi otrokom pestre možnosti in izzive za lastno uveljavljanje, zadovoljevanje interesov, potreb in želja. Vrtec ima štirinajst velikih, svetlih igralnic, ki so opremljene z različnimi kotički za spodbujanje otrokovega razvoja.  Pet oddelkov je nameščenih v sodobnih, novih prostorih vrtca.
Po vpisu večjega števila otrok, smo skupaj z MO Velenje zagotovili prostor dvema oddelkoma najstarejših otrok in sicer na OŠ Anton Aškerc, kjer so nas prijazno sprejeli.
Središče dogajanja sta oba večnamenska prostora, kjer se poleg dnevnih gibalnih dejavnosti odvijajo tudi skupne aktivnosti in prireditve. S strokovnostjo, izkušnjami in ustvarjalnostjo skrbimo za varno in spodbudno okolje, otrokom pa zagotavljamo kvalitetno bivanje v vrtcu.
 
Vrtec Vrtiljak
Cesta Talcev 20
Telefon: (03) 898 24 32
 
Odgovorna vodja: Lea Schmidt
Telefon: (03) 898 24 32; 051 650 828
e-pošta: vrtiljak@vrtec-velenje.si