Vinska Gora

V tej enoti sta oblikovana dva oddelka otrok (1 – 6 let). Oddelek mlajših gostuje v podružnični osnovni šoli, oddelek starejših otrok pa je v večnamenski dvorani.
Podeželsko okolje ponuja veliko možnosti za raziskovanje narave v vsej njeni raznolikosti. Ob vrtcu je tudi igrišče, ki nudi otrokom dovolj možnosti za gibanje in raziskovanje.
Strokovne  delavke se skupaj z otroki in starši vključujejo v aktivnosti osnovne šole in krajevne skupnosti.
Ker nimamo lastne kuhinje, kjer bi poskrbeli za delitev hrane, nam pri tem pomagajo na Osnovni šoli Gorica, ki v celoti skrbi za prehrano naših varovancev.
 
Vrtec Vinska gora
Vinska gora 12
Telefon: (03) 589 03 44
 
Odgovorna vodja: Lea Schmidt
Telefon: (03) 898 24 32; 051 650 828
e-pošta: vrtiljak@vrtec-velenje.si