Jurček

Enota stoji na sončnem griču v naselju Škale. V njej je prostor za dva oddelka.
Primestno okolje nudi neizčrpne možnosti za spoznavanje in pridobivanje izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi. Obisk sosednjih kmetij in gozdov spodbuja otroke k raziskovanju in odkrivanju.
Na ogled kulturnih prireditev in predstav se večkrat peljemo v mesto Velenje. Veliko sodelujemo s starši in krajevno skupnostjo (taborniki, gasilci, OŠ Škale).

Vrtec Jurček
Škale 138
Telefon: (03) 589 36 67

Odgovorna vodja: Marina Es
Telefon:  (03) 898 24 52; 051 649 210
e-pošta: tinkara@vrtec-velenje.si