Najdihojca

Enota Najdihojca je bila zgrajena leta 1970 v centru mesta na Prešernovi cesti. Bila je prva namensko zgrajena enota, namenjena opravljanju dejavnosti predšolske vzgoje.
V pritlični zgradbi je osem prostornih igralnic, ki imajo neposreden izhod na veliko igrišče.
Dva pokrita atrija omogočata bivanje na prostem tudi v slabem vremenu. V vrtcu  oblikujemo oddelke za otroke v starosti  od 1 do 6 let. Strokovne delavke skrbijo za aktivno sodelovanje z mestno knjižnico in drugimi institucijami, ki so v neposredni bližini: Galerija, Dom kulture, Velenjski grad, OŠ Gustava Šiliha, Glasbena šola itn. Stik z naravnim okoljem omogoča bližina travnikov, gozda, reke Pake in nenazadnje zelenice in gredice na dvorišču vrtca. 
En oddelek najstarejših otrok biva v igralnici, ki smo jo ponovno uredili v Vili Mojca.
 
Vrtec Najdihojca
Prešernova 3
Telefon: (03) 898 24 22
 
Odgovorna vodja: Rozalija Rovšnik Kovač
Telefon:  (03) 898 24 22; 051 650 368
e-pošta: najdihojca@vrtec-velenje.si