Prednostna naloga

MAJHNI IN VELIKI PODVIGI V OBJEMU DOŽIVLJANJA, DOMIŠLJIJE, IZRAŽANJA, USTVARJALNOSTI IN SODELOVANJA

Povezujemo elemente Eko vrtca, Zdravega vrtca, Fit vrtca, Gozdnega vrtca in NTC učenja.

Cilj, ki jim bomo sledili na vseh področjih dejavnosti in na vseh področjih otrokovega razvoja:

  • omogočati raznolike priložnosti za doživljanje in pridobivanje izkušenj;
  • prisluhniti otrokom, njihovim občutjem, idejam, teorijam;
  • omogočati bogato izkušenjsko okolje, kjer bo otrok našel priložnosti za učenje.

Cilji, ki bodo usmerjali naše delo:

  • V različnih naravnih in družbenih okoljih omogočati otrokom občutek varnosti in sprejetosti ter vzgajati za okoljsko odgovornost in sodelovalno kulturo na vseh ravneh življenja v skupnosti. Razvijati zavest za zdrav življenjski slog – poudarek na omogočanju in spodbujanju gibalne dejavnosti otrok.
  • Vsakodnevno vnašanje elementov, ki omogočajo raziskovanje, budijo domišljijo in spodbujajo razvoj ustvarjalnosti.
  • Z zastavljanjem odprtih vprašanj spodbujati divergentno mišljenje.