Zdravniško potrdilo

Zdravniško potrdilo dokazuje, da ni zdravstvenih ovir za vključitev otroka v vrtec. Zdravniško potrdilo je prav tako pogoj za vstop otroka v vrtec. Dobite ga pri pediatru vašega otroka in ga izročite osebno vzgojiteljici vašega otroka, ko vaš otrok prvič obišče vrtec.